Szakdolgozat készítése

A “Útmutató a szakdolgozatok készítéséhez” c. kiadvány a Tanulmányi és vizsgaszabályzat melléklete.  A szakdolgozat szerkesztés formai ajánlásait, előírásait, valamint az irodalmi hivatkozások módját és az irodalomjegyzék felépítését foglalja össze. A kezdő szakíró munkáját igyekszik néhány hasznos tanáccsal segíteni, de rögzíti azokat a szabályokat is, amelyeket kötelező érvénnyel kell alkalmazni a kéziratok elkészítésében. A TDK dolgozat formai követelményei nagyrészt megegyeznek a szakdolgozati útmutatóban szereplőkkel. A különbségekről a szakdolgozati útmutató 5. melléklete tájékoztat.

 

 

 

Készítette: Orbán Éva, Bikádi Katalin
Ellenőrizte: Dr. Bartha Tibor, Dr. Farkas Róbert, Dr. Hornung Erzsébet, Dr. Hullár István, Dr. Ózsvári László, Dr. Rácz Bence
Jóváhagyta 2015. február 10-én a SZIE ÁOTK Kari Tanácsa 43/2014/2015 számú határozatával.

Az intézményi változásoknak megfelelő javításokat jóváhagyta: Dr. Farkas Róbert és Dr. Bartha Tibor (2016. augusztus)